Minh Tiến

Sinh ngày: 10/09/1991

Quê Quán: Phú Thọ

Tốt nghiệp loại giỏi khoa văn của trường ĐH Quốc Gia Hà Nội.

Hiện tại, anh đang giữ chức trưởng phòng truyền thông của Highlights.

Stay in Touch

Thank you! Your submission has been received!

Oops! Something went wrong while submitting the form